Ken jij alle interactie-vaardigheden? Vanaf nu wel!

Ken jij alle interactie-vaardigheden? Vanaf nu wel!

By Esther van der Leek on 19 mei 2023 in Borging, Kennis en vaardigheden, Pedagogiek in de kinderopvang, Pedagogisch coach

Leuk dat je er bent! Waarschijnlijk ben je hier omdat je de QR code op je mok hebt gescand. De 6 interactievaardigheden op een mok. Hoe verzin je het?

 

Nou, daar zit een gedachte achter. Een belangrijke slogan bij Pedagogisch Hart is: Pak je momentje!

 

Elke dag een kort pedagogisch momentje, elke dag even aandacht voor die belangrijke interactievaardigheden en elke dag even gedachten en ervaringen uitwisselen met je collega of studiegenoot.

 

Laagdrempelig

Ik ben altijd op zoek naar manieren die (toekomstige) pedagogisch professionals op een leuke en laagdrempelige manier laten leren. Zo wordt pedagogiek een onderdeel van je dagelijkse werk. En ook hier geldt: de kracht van herhaling!

 

Dus pak je momentje…

 

Natuurlijk even voor een korte pauze met een kopje koffie of thee, maar ook om stil te staan bij jouw prachtige en belangrijke vak. Hier vind je kennis en inspiratie over de 6 interactievaardigheden.

 

 

Interactief 

Scroll vooral even door naar de ‘Vraag van het moment’ Deze wisselt regelmatig zodat je nieuwe dingen blijft leren. Leuk om samen met je collega’s te beantwoorden.

 

 

Waar ga jij vandaag mee aan de slag?

Het belang van goede interactie

Onze manier van communiceren met kinderen maakt het verschil! De kwaliteit van de interactie tussen pedagogisch professionals en kinderen bepaalt voor een groot deel de pedagogische kwaliteit op de groep. 

 

Zij hebben met hun interactievaardigheden grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang. Daarom kan er niet genoeg aandacht voor zijn!

“Goede interactie is interactie die op een kindvolgende manier bijdraagt aan het bereiken van de vier opvoedingsdoelen.”

Uit: Interactievaardigheden. 

Een kindvolgende benadering van Anneke Strik en Jacqueline Schoemaker

Vraag van het moment

Die onrustige overgangsmomenten. Wat doe jij om ze soepel te laten verlopen? 

Kinderen hebben vaak extra emotionele ondersteuning nodig bij overgangssituaties. Zo kan de binnenkomst op de groep voor sommige kinderen overweldigend zijn. Een druk moment waarbij je  als pedagogisch professional je aandacht moet verdelen tussen ouder, kind en de andere kinderen op je groep. Kinderen moeten echt even landen en hebben jou hierbij nodig. 

Overgangsmomenten en zelfsturing

Of je nu van het tafelmoment naar vrij spelen gaat, vanuit de kring de jassen aan gaat trekken of na een activiteit alles weer gaat opruimen. Tijdens overgangsmomenten bestaat het gevaar dat kinderen zich vervelen of niet goed weten wat ze moeten doen en stuurloos worden. Er kan dan veel onrust ontstaan.

 

Overgangsmomenten vragen veel zelfsturing van kinderen. En dat is lastig voor peuters en kleuters, want zelfsturing is bij peuters en kleuters nog volop in ontwikkeling. 

Zoom samen met je collega eens in op deze overgangsmomenten. Hoe verlopen die bij jullie op de groep? Hoe ondersteun jij kinderen tijdens deze overgangsmomenten? Bespreek samen wat je hebt gezien, waar je tevreden over bent en wat je wilt verbeteren.

Welke interactievaardigheid staat hier centraal?

Even opfrissen

1. Sensitieve responsiviteit

Pik je de signalen op van kinderen en reageer je op een goede manier? Ben jij een veilige haven voor het kind? Door goed naar kinderen te kijken en te luisteren zie je of ze zich veilig, prettig en ontspannen voelen op de groep. Emotionele en fysieke veiligheid zijn voorwaarden voor ontwikkeling.

2. Respect voor autonomie

Geef jij genoeg ruimte aan kinderen? Stimuleer jij actief dat kinderen zelf iets (mogen) doen of kiezen? En dat op hun eigen manier? Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen als zij ervaren dat ze zelf iets kunnen. Kijk waar de behoeftes van kinderen liggen en probeer ze zoveel als mogelijk te volgen in tempo en interesses.

3. Structureren en leidinggeven

Kun jij op een goede manier duidelijk maken wat er van de kinderen verwacht wordt? En hoe zorg jij ervoor dat kinderen zich daar ook aan kunnen houden? Rituelen en routines dragen bij aan voorspelbaarheid. Het helpt kinderen grip te krijgen op hun omgeving. Hoe geef jij positief leiding aan je groep?

Interactievaardigheden op de groep

4. Praten en uitleggen

Taal is enorm belangrijk bij alle interactievaardigheden. De mate waarin je dat doet, maar ook HOE je dat doet. Aankondigen, benoemen en ook het contact weer afsluiten. Praten met kinderen is altijd tweerichtingsverkeer, ongeacht de leeftijd. Praat daarom altijd MET het kind in plaats van tegen het kind. Goed luisteren hoort hier ook bij.

5. Stimuleren van ontwikkeling

Kansen grijpen en kansen creëren. Wat doe jij om de ontwikkeling te stimuleren? Is de ontwikkelingsstimulering kindvolgend en gericht op de brede ontwikkeling? Heb je daarbij oog voor het individuele kind, maar ook voor de hele groep? Kennis van de ontwikkelingsgebieden is hierbij essentieel.

6. Begeleiden van onderlinge interacties

De groep als een soort minisamenleving waarin kinderen op sociaal gebied kunnen oefenen. Hoe stimuleer jij de relaties tussen de kinderen in de groep? Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen uitdagingen. Wat doe jij om er een positieve groep van te maken. Hoe geef jij leiding aan het groepsproces?

“In welke interactievaardigheid blink jij uit en welke kun je nog verbeteren?”
Wissel uit met je collega aan welke interactievaardigheid jij meer aandacht wilt geven de komende periode. Bespreek samen hoe je dit wilt inzetten op je groep. Wat wil je gaan doen en wat is daarvoor nodig? Kun je elkaar hierbij helpen? Ook een mooie vraag voor een teamoverleg!
Interactievaardigheden

Wist je dat?

Informatie die zowel via woorden als beelden wordt gepresenteerd, wordt gemakkelijker opgeslagen dan wanneer alleen maar woorden worden gebruikt.

 

Op de mok staat daarom bij elke interactievaardigheid naast de tekst ook een passende afbeelding. Deze verbinding maakt dat het makkelijker wordt om iets te onthouden. 

 

De mok als tool om de interactievaardigheden onder de aandacht te houden.

“Alles wat je aandacht geeft groeit”

Inspiratie

Binnen de interactievaardigheden zijn veel thema’s waar je over kunt leren. 

 

Hieronder een selectie ter inspiratie voor bijvoorbeeld een persoonlijk doel, een teamdoel, een themabijeenkomst, een cursus, een studiedag, een teamoverleg, een verdieping, een blog, een spel, een coachingsvraag, een organisatiedoel enzovoort. 

 

“Over interactievaardigheden raak je nooit uitgeleerd.”

Ter inspiratie een lange lijst met mooie onderwerpen binnen de interactievaardigheden.

 

1. Sensitieve responsiviteit

 • Een band opbouwen met kinderen
 • Oog hebben voor signalen
 • Contact maken
 • Overgangssituaties begeleiden
 • Omgaan met emoties (ook die van jezelf)
 • Zelfvertrouwen
 • Hoe geef je complimenten
 • Wennen
 • Huilen
 • Stress bij baby’s
 • Temperamentvol gedrag
 • Stille kinderen
 • … welke onderwerpen weet je nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

2. Respect voor autonomie

 • Kindvolgend werken
 • Zelfredzaamheid
 • Ontdekken
 • Keuzes geven
 • Risicovol spel
 • Ingaan op initiatieven van kinderen
 • Vertrouwen in kinderen hebben
 • Mogen helpen. Klusjes doen
 • Kinderparticipatie
 • De participatieladder van R. Hart
 • Ruimte voor vrij spel
 • Visie van Emmi Pikler
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

3. Structureren en leidinggeven

 • Wat is structuur bieden
 • Wat is leidinggeven
 • Jijzelf als pedagogisch professional. Welke behoefte heb jij zelf aan structuur?
 • Dagprogramma
 • Groepsorganisatie
 • Flexibiliteit
 • Taakverdeling
 • Voorspelbaarheid
 • Routines en rituelen
 • Indeling ruimte en overzicht materialen
 • Regels en afspraken op de groep
 • Voorbeeldgedrag pedagogisch professional
 • Thomas Gordon, visie op positieve communicatie
 • Omgaan met ongewenst gedrag
 • Stimuleren van gewenst gedrag
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

4. Praten en uitleggen

 • Taalontwikkeling
 • Non-verbale aspecten in communicatie
 • Gesprekken met kinderen
 • Benoemen
 • Ruimte geven aan kinderen voor het vertellen van hun ervaringen
 • Speelpraten, Doenpraten , Denkpraten,
 • Steunpraten
 • Actief luisteren
 • Goede vragen stellen
 • Voorlezen, rijmpjes, versjes en liedjes
 • Woordenschatontwikkeling
 • Filosoferen met kinderen
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

5. Stimuleren van ontwikkeling

 • Brede ontwikkeling
 • De mijlpalen van de motorische ontwikkeling
 • Zintuiglijke ontwikkeling bij baby’s
 • Aansluiten bij het kind
 • Zone van naaste ontwikkeling – Vygotsky
 • Kijken en luisteren naar kinderen
 • Spelbetrokkenheid
 • Kansen creëren en kansen grijpen
 • de 3 V’s (Verkennen-Verbinden-Verrijken)
 • Talentontwikkeling
 • Hoe goed ken je de ontwikkelingsgebieden
 • Spelontwikkeling
 • Verschillen tussen jongens – meisjes
 • Open eind materialen
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

6. Begeleiden van onderlinge interacties

 • Positief leidinggeven groepsproces
 • Sociaal gedrag stimuleren
 • Samenspel tussen kinderen
 • Omgaan met conflicten
 • Vriendschappen
 • Diversiteit
 • Iedereen hoort erbij
 • Pedagogisch klimaat
 • Pesten
 • Sociale vaardigheden
 • Sociogram
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?
“Waar zou jij graag meer over leren?”

Hoe zorgen jullie voor borging?

Heel veel pedagogisch professionals hebben een training gehad over de 6 interactievaardigheden. Vol enthousiasme pas je het geleerde toe op je groep. Helaas, na een paar maanden merk je dat het alweer is weggezakt. De waan van de dag overheerst. Herkenbaar?

 

Om te zorgen dat je actief bezig blijft met het ontwikkelen van je interactievaardigheden is borging belangrijk. Hoe doe je dat?

 

Borging betekent dat succesvolle verbeteringen behouden blijven en gedeeld worden. Het wordt onderdeel van bestaande routines en het heeft daarmee een vaste plek binnen je dagprogramma. Borging betekent dat er blijvende aandacht is voor het onderwerp.

“Op welke manieren besteedt jouw organisatie of opleiding aandacht aan de 

6 interactievaardigheden?”

Download Poster Interactievaardigheden

Download hier de poster met de 6 interactievaardigheden uit Pedagogisch Scheuren 2023. Hang het op locatie, in de personeelskamer, de wc of op een andere plek waar medewerkers of studenten regelmatig komen.

Blijvende aandacht is belangrijk!

Ga eens wat vaker Singeren (met download)

Ga eens wat vaker Singeren (met download)

By Esther van der Leek on 20 april 2021 in Kennis en vaardigheden, Pedagogiek in de kinderopvang

Ik ben op een VVE peutergroep voor een kindobservatie en het is druk..

Druk

Wat is druk? Dat is natuurlijk subjectief! Ik kom op veel groepen en ben wel wat gewend, maar… dit vond ik ook echt druk. De professionals liepen gehaast rond door de ruimte. Zij waren vooral bezig met brandjes blussen. Overal gebeurde wel wat…
 
“En nu ga je even rustig zitten.” zei ik op rustige maar besliste toon. Het kostte haar moeite maar ze ging toch zitten. Ondertussen flitsten haar ogen door de groepsruimte, alles in de gaten houdend en paraat om direct weer van haar stoel af te schieten. De onrust was voelbaar.
 
Zie je het voor je? Ja? Ik ben benieuwd welk beeld jij ziet.
 
Je zou denken dat ik het tegen een kind had, maar nee… ik sprak de pm’er aan.
 
Ik hoor je denken: Zo, dat is best direct. En ja, dat klopt. Het klonk zelfs wel een beetje streng, maar ik vond het nodig om dit te doen. Wat volgde was een prachtig leermoment.

Zitten en kijken 

Kijk eens naar je groep. Wat zie je? En kijk eens naar jezelf. Hoe zit jij erin? Wat is je stressniveau?
 
We weten het allemaal, maar toch lukt het vaak niet. Hoe dat komt kon zij mij heel goed uitleggen. Wat een mooie zelfreflectie liet zij zien.
 
Deze pm’er heeft de overtuiging dat zij vooral input moet leveren, veel activiteiten aan moet bieden en actief met de kinderen bezig moet zijn. Als zij stilzit en ‘alleen maar’ kijkt heeft ze het gevoel dat ze niet echt aan het werk is.

Hoe rustiger de pedagogisch medewerker…

En hoe mooi… tijdens ons gesprek was de verandering al zichtbaar/ hoorbaar. Want ondanks dat wij (rustig) aan het praten waren in de hoek keerde de rust weer wat terug op de groep.
 
“Ik weet het ook wel, als ik zelf rustiger ben dan zijn de kinderen dat ook, maar ja, ik vind dat echt lastig als er van alles om mij heen gebeurt.”
 
Een actieve en behulpzame professional. Dat zijn kwaliteiten, maar tegelijkertijd ook valkuilen. Ze ziet veel en is overal direct bij om te helpen, op te lossen of te sturen. Daarmee houdt ze controle op de groep. Dat is in ieder geval wat ze wil, maar helaas, ze bereikt het tegenovergestelde.

Het kost haar echt moeite om wat meer op haar handen te zitten en achterover te leunen. En toch is dat nodig.

 
Herken je dat? Heb je een collega die dit lastig vindt of misschien is het voor jezelf ook een uitdaging? En wat doe je als pedagogische coach als je dit bij medewerkers ziet?
 
Uit Pedagogische Scheuren van 2020 daarom dit drieluik. Omdat het zo belangrijk is. Omdat we het allemaal wel weten, maar het toch niet altijd lukt in de praktijk. Daarom moeten we dit blijven herhalen.

Singeren in de kinderopvang

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: “Ga eens wat vaker Singeren…”

7 Tips bij coachingsgesprekken (met download)

7 Tips bij coachingsgesprekken (met download)

By Esther van der Leek on 21 januari 2021 in Goed samenwerken, Kennis en vaardigheden, Pedagogisch coach

En dan ben je pedagogisch coach. Je opleiding is afgerond en met een rugzak vol tools om pm’ers te begeleiden, ga je aan de slag. Je hebt er zin in!

 

Gesprekken met de medewerkers horen bij je werk als pedagogisch coach. Tijdens het gesprek doorzie jij misschien al gauw wat ze zouden moeten doen. Een advies is snel gegeven. Klaar zou je denken. Je hebt de pm’er geholpen en deze kan aan de slag.

 

Maar is dat wel zo effectief? Herkenbaar is het in ieder geval wel 😉.

 

Want wat is het soms nog moeilijk om in de praktijk te brengen: luisteren, echt stil durven zijn en niet te snel de oplossing aandragen, maar vooral vragen stellen… 

 

Allemaal vaardigheden die ervoor zorgen dat je goed kunt aansluiten bij de coachee.

 

 

Wist je dat jij als coach dus best wat meer achterover mag leunen tijdens een coachingsgesprek?

 

Een goed gesprek valt of staat met de communicatievaardigheden van de coach. Daarom als gratis download: 7 tips voor pedagogisch coaches. Een handige tool om te gebruiken bij de coachingsgesprekken. Vooraf als reminder, maar zeker ook achteraf om te reflecteren.

 

 

Luister niet met de intentie om te antwoorden
Luister met de intentie om te luisteren

Download hier de 7 tips

Hoe goed ken jij de ouders van de kinderen op jouw groep?

Hoe goed ken jij de ouders van de kinderen op jouw groep?

By Esther van der Leek on 9 oktober 2020 in Goed samenwerken, Kennis en vaardigheden, Persoonlijke ontwikkeling

Ik ben op bezoek bij een kinderopvanglocatie en zie een nieuw kindje. Fladderend en nieuwsgierig gaat ze door de groep. Trekt speelgoed uit de kast en zit overal op en achter. De pedagogisch professional ziet mij kijken en zegt: “ja ze is nieuw, daar hebben we onze handen vol aan.” En verontwaardigd zegt ze er achter aan: “ik denk dat ze thuis alles mag, ze kent geen regels. En moeder dumpt haar kind nu al de hele week bij de deur en is zo weer gevlogen. Zo ongeïnteresseerd!”

Een logische uitspraak vanuit het perspectief van deze medewerker en ik begrijp haar frustratie.

Is dat wat je denkt ook wat je ziet?

Maar… is het ook zo? Wordt dit meisje thuis niet begrensd? En is deze moeder echt niet geïnteresseerd in wat haar kind doet op de peutergroep? Of is er iets anders aan de hand? Voordat een kind naar de kinderopvang of naar school komt is er al veel gebeurd… Invullen en aannames… We weten dat het niet zou moeten maar we maken ons er allemaal schuldig aan. En dat terwijl we weten dat een goede communicatie en vertrouwensband met ouders juist zo positief werkt voor de kinderen!

Tips die je helpen om nog meer naast ouders te gaan staan:

 • Ga uit van de feiten (wat weet je in plaats van wat denk je?)
 • Als je iets niet zeker weet, vraag er naar bij ouders
 • Toon oprechte belangstelling
 • Bekijk het ook eens vanuit het perspectief van ouders
 • Oordeel niet

Week van de Opvoeding

Het is de Week van de Opvoeding. Als professional in de kinderopvang maar ook als leerkracht vorm je samen met ouders de omgeving waarin kinderen opgroeien en worden opgevoed.

 

 

Sta deze week eens stil bij de samenwerking met ouders.

Stel jezelf eens de volgende vraag. Hoe goed ken jij de ouders van de kinderen op jouw groep? En wat weet jij van de thuissituatie van een kind? Vraag er eens naar en wees oprecht nieuwsgierig.

Wat is jouw gouden tip?

Deel jij hieronder jouw gouden tip in het contact met ouders? Ik ben benieuwd.

Jaaa… ! Het is klaar… Hij is af…

Jaaa… ! Het is klaar… Hij is af…

By Esther van der Leek on 29 juli 2019 in Kennis en vaardigheden, Pedagogiek in de kinderopvang

De scheurkalender voor pedagogisch professionals in de kinderopvang is een feit en kan naar de drukker !

Mag ik zeggen dat het soms voelde als een hele bevalling? Misschien niet helemaal de juiste beschrijving, want het was vooral ook heel erg leuk om te doen. Maar toch… momenten waarop je vol vertrouwen bent en momenten van twijfel wisselden elkaar af.  Soms het gevoel van moeten doorgaan, terwijl je het liefst eigenlijk gewoon wilt stoppen. Maar dan de euforie als het eindelijk klaar is. Heerlijk!

Die momenten van twijfel hadden overigens niets te maken met het vullen van de kalender, integendeel. Inspiratie genoeg voor vijf kalenders. En ik wist heel goed wat ik er in wilde hebben. Het waren vooral de (rand)zaken zoals de deadlines, het zichtbaar worden op social media, het ontwikkelen van de website, het schrijven van teksten, verkoop enz. Allemaal nieuwe dingen die mij behoorlijk uit mijn comfortzone haalden, maar achteraf ook wel weer erg leuk waren om te doen. Geen groei zonder pijn, heb ik me laten vertellen. Bovendien houd ik wel van een uitdaging en bleken ook deze nieuwe dingen achteraf erg leuk om te doen. Ik moet zeggen dat ik hierbij veel heb gehad aan mijn mastermindgroepje, maar daarover later meer.

Check deze foto. Dit was afgelopen maand(en) zo’n beetje mijn vaste plek hier in huis. Voorover gebogen achter de laptop, hard bezig om Pedagogisch Scheuren te vullen met leuke en belangrijke informatie voor pedagogisch professionals. Voor man en kinderen was ik niet veel meer dan een meubelstuk. Dag in dag uit hetzelfde beeld. Zittend op een stoel, met de blik op het scherm en weinig tot geen contact mee te krijgen. Niet echt gezellig dus. Maar… focus had ik wel :-).

De kalender gaat naar de drukker en ik ben trots. Trots omdat ik het gewoon gedaan heb. Van idee naar product: mijn eigen scheurkalender voor de kinderopvang. Omdat ik geloof in deze laagdrempelige maar vooral leuke manier van kennisdeling. Omdat leren van elkaar door uitwisseling en gesprek een krachtig middel is voor het verhogen van de pedagogische kwaliteit. En wat ben ik blij met het eindresultaat. Het is een supermooie kalender geworden!

Nu tijd voor vakantie. De laptop kan dicht. Even genieten van het helemaal niks doen, heerlijk. Vanaf september worden de kalenders geleverd en ik kijk er naar uit om Pedagogisch Scheuren aan iedereen te laten zien. Ben je als organisatie geïnteresseerd of wil je alvast zeker zijn van je bestelling, kijk dan op mijn pagina of mail/bel me.

Fijne vakantie!

 

De 7 meest gestelde vragen over Pedagogisch Scheuren

De 7 meest gestelde vragen over Pedagogisch Scheuren

By Esther van der Leek on 24 juni 2019 in Kennis en vaardigheden, Pedagogiek in de kinderopvang, Persoonlijke ontwikkeling

Wat een leuke reacties krijg ik op Pedagogisch Scheuren!

“Een goed idee, zoiets was er nog niet.”

“Zo bereiken we echt al onze medewerkers.”

“Ik laat hiermee zien dat ik ontwikkeling van mijn medewerkers belangrijk vind.”

Onder de reacties ook vragen. De 7 meest gestelde vragen over de scheurkalender heb ik op een rijtje gezet:

1. Wie zit er achter de scheurkalender?

Mensen die mij kennen weten dat ik graag veel en verschillende dingen doe. Wat overal altijd in terugkomt is mijn passie voor ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in de dynamische kinderopvangbranche. Professionalisering is voor mij dé manier om te werken aan pedagogische kwaliteit. De professionals op de groep maken tenslotte het verschil! Ik heb een enorme drive om te zorgen dat waardevolle kennis gedeeld wordt en Pedagogisch Scheuren is daar een eerste stap in.

2. Is het jouw eigen visie? En past de inhoud wel bij onze organisatie?

Een goede vraag. Jullie kennen zowel mij als de inhoud van de scheurkalender nog niet. Pedagogisch Scheuren gaat niet uit van één bepaalde visie. Het is een verzameling van kennis, inspiratie en tips die ik waardevol vind om te delen. Gebaseerd op mijn eigen ervaringen binnen de kinderopvang, maar ook van inspirerende sprekers op congressen, uit scholing, uit onderzoeken, uit vakbladen enzovoort. Het Pedagogisch curriculum en het Pedagogisch kader zijn voor mij belangrijke bronnen. Door onderzoek weten we gelukkig steeds meer wat werkt voor jonge kinderen. .

3. Waarom eigenlijk een scheurkalender?

Daar waar het werken met kinderen gebeurt, daar moet de input komen, op de groep. Een scheurkalender is een prachtig middel daarvoor en spreekt iedereen aan. Kennis en inspiratie direct beschikbaar voor de professionals. Andere voordelen? Het kost medewerkers geen extra tijd, het zorgt voor uitwisseling met collega’s en door de QR-codes heb je toegang tot meer verdieping.

Het is dat waarvoor een scheurkalender is bedoeld: met relatief weinig investering op een leuke en laagdrempelige manier elke dag een coachingsmomentje. Ook een handig hulpmiddel bij de pedagogische coaching!

4. Kan ik een exemplaar inzien?

Je wilt graag weten wat je in huis haalt en dat is begrijpelijk. Helaas is het niet mogelijk om de scheurkalender nu al in te zien. In augustus start het drukproces en in september worden de kalenders geleverd.  Het is wel mogelijk om een voorproefje te ontvangen zodat je een indruk krijgt van de inhoud.

5. Is het ook geschikt als eindejaarsgeschenk?

Het is zeker een leuk cadeau om te krijgen in het kerstpakket! In de kalender gaat het naast professionele ontwikkeling ook over persoonlijke ontwikkeling. Als pedagogisch professional neem je jezelf mee. Het bepaalt hoe jij kijkt naar de dingen.  In het contact met kinderen, ouders en collega’s is het belangrijk je daar bewust van te zijn. Daarnaast werken medewerkers in de kinderopvang vaak parttime waardoor ze veel dingen zouden missen als de kalender alleen op de groep zou hangen.

Niet alleen leuk om te krijgen, maar ook om te geven! Als organisatie laat je zien dat je je leren en ontwikkeling belangrijk vindt. Een jaar lang elke dag, voor alle pedagogisch medewerkers, even aandacht voor de pedagogische kwaliteit. Daar kan geen training tegenop. En zeg nou zelf, dit is toch veel leuker dan een bon of een theepakket?

6. Waarom zou ik nu al bestellen?

Voor 5 juli bestellen levert een extra korting op. Daarnaast bepalen we in deze tijd de oplage. Deze oplage is gelimiteerd. Als je in het najaar nog scheurkalenders wilt afnemen is de kans aanwezig dat we niet meer aan je vraag kunnen voldoen.

7. Wat kost de scheurkalender?

We werken met staffelkortingen. Hoe meer hoe goedkoper. De prijs van de scheurkalender is vanaf 18 euro. Voor 5 juli is er een korting voor vroege beslissers. Uiteraard is het mogelijk om losse kalenders te bestellen, maar dan betaal je meer. Voor het overzicht van de kortingen kijk hier.

Ik ben nieuwsgierig of Pedagogisch Scheuren ook een mooie aanvulling is op het pedagogisch beleid van jouw organisatie.

De beste tip die pedagogisch coaches kunnen geven

De beste tip die pedagogisch coaches kunnen geven

By Esther van der Leek on 14 juni 2019 in Kennis en vaardigheden, Pedagogisch coach

Genieten op de groep

“Hoe heet jij?“ Ik ben nog maar net op de peutergroep en een paar nieuwsgierige ogen kijken mij aan. Ik noem mijn naam en vraag ook naar de zijne. “Ik heet Daan”….en dan volgt er een heel verhaal. Daan is al bijna 4 jaar en gaat dan naar de grote school. “Het is de school van Lyn…“ voegt hij eraan toe alsof ik dan precies weet welke het is. Peuters zijn zo heerlijk puur.

“Jij mag ook wel onze juf zijn hoor.” Kennelijk is er een klik want even later word ik door Daan uitgenodigd om mee te eten en drinken. Daan is al druk op zoek naar een stoeltje om die naast die van hem te zetten. “Gezellig hoor Daan, dat ik zo naast jou mag zitten.” Trots kijkt Daan naar mij en hij trakteert me op een glimlach van oor tot oor.

Meedoen

En natuurlijk zing ik mee met het fruitliedje en drink ik een kopje thee. Ik maak deel uit van de groep en ik verwonder en geniet. Ik kijk rond en volg de gesprekjes tussen de peuters. Geniet van hun manier van contact maken. Zie hoe de pedagogisch medewerker rustig en deskundig een conflict oplost. Een 2-jarige is gefrustreerd als hij moet wachten op zijn appeltje en uit zich door te gillen. De aanraking van een sussende hand op zijn rug maakt hem weer rustig. De andere pedagogisch medewerker heeft een onderonsje met de peuter naast haar en samen lachen ze om hun grapje. Een jongetje wat telkens van zijn stoeltje gaat valt mij op. Wat trekt hem aan waardoor hij telkens van tafel wegloopt? Of gebeurt er gewoon niet zoveel in de kring wat hem boeien kan?

Zoveel te zien

De wereld van jonge kinderen blijft fascineren. Nog maar tien minuten op de groep, en wat heb ik al veel gezien! Door mijn werk als pedagogisch ondersteuner voor kinderopvang en ouders kom ik veel op de groep. Eén van de leukste dingen om te doen. En wat een bevlogenheid zie ik bij de professionals. Ze doen er alles aan om ‘hun’ kinderen een veilige en stimulerende omgeving te bieden. Dat dat niet altijd meevalt krijg ik regelmatig van ze terug.

Tekortschieten

Pedagogisch medewerkers hebben het druk. “Er moet heel veel. We hebben vaak het gevoel dat we niet alle kinderen evenveel aandacht kunnen geven.” Een medewerker vertelde: “Soms merk ik bij het ophalen van de kinderen aan het einde van de dag dat ik een kind bijna niet heb gezien die dag.” Best erg toch? Ja, maar ook begrijpelijk. Dit speelt vooral wanneer de groep meer aandacht vraagt. Wanneer je het gevoel hebt ogen voor en achter te moeten hebben en handen te kort. Dat gebeurt al gauw op een groep met bijvoorbeeld veel jonge kinderen, drukke kinderen of bepaalde combinaties van kinderen.

Hoe geef je toch elk kind aandacht?

 • Zorg voor korte aandachtsmomentjes voor elk kind gedurende de dag. Een knuffel, een aai over de bol, even oogcontact of de naam noemen, een klein spelletje of gesprekje is vaak al voldoende voor een kind om zelf weer door te gaan. Dit vraagt vooral om bewustwording, niet om tijd.
 • Spreek met je collega af dat je even 10 minuten niet beschikbaar bent. Die 10 minuutjes rustig kijken geeft je heel veel waardevolle informatie over je groep. Meer rustig tussen de kinderen zitten op de groep is sowieso een goede keus. Je bent dan zichtbaar én beschikbaar voor kinderen. Kinderen bepalen zelf of ze naar je toekomen. Dat zorgt voor rust in de groep.
 • Werk in kleine groepjes, ook tijdens de kring en tafelmomenten. In kleine groepjes komen de gesprekjes beter op gang. Door de interacties tussen kinderen te stimuleren, heb je alle kinderen in beeld en zorg je dat kinderen zich gezien voelen.

Deze tips helpen je om in alle drukte van de dag even stil te staan bij elk kind van je groep. Zelf vind ik dit een van de meest waardevolle tips:

Stap even uit je groep en kijk naar de kinderen, waar zijn ze mee bezig en wat beweegt ze? Als je goed kijkt zie je zoveel meer!

Ik ben benieuwd. Wat is jouw gouden tip?