Ken jij alle interactie-vaardigheden? Vanaf nu wel!

Ken jij alle interactie-vaardigheden? Vanaf nu wel!

By Esther van der Leek on 19 mei 2023 in Borging, Kennis en vaardigheden, Pedagogiek in de kinderopvang, Pedagogisch coach

Leuk dat je er bent! Waarschijnlijk ben je hier omdat je de QR code op je mok hebt gescand. De 6 interactievaardigheden op een mok. Hoe verzin je het?

 

Nou, daar zit een gedachte achter. Een belangrijke slogan bij Pedagogisch Hart is: Pak je momentje!

 

Elke dag een kort pedagogisch momentje, elke dag even aandacht voor die belangrijke interactievaardigheden en elke dag even gedachten en ervaringen uitwisselen met je collega of studiegenoot.

 

Laagdrempelig

Ik ben altijd op zoek naar manieren die (toekomstige) pedagogisch professionals op een leuke en laagdrempelige manier laten leren. Zo wordt pedagogiek een onderdeel van je dagelijkse werk. En ook hier geldt: de kracht van herhaling!

 

Dus pak je momentje…

 

Natuurlijk even voor een korte pauze met een kopje koffie of thee, maar ook om stil te staan bij jouw prachtige en belangrijke vak. Hier vind je kennis en inspiratie over de 6 interactievaardigheden.

 

 

Interactief 

Scroll vooral even door naar de ‘Vraag van het moment’ Deze wisselt regelmatig zodat je nieuwe dingen blijft leren. Leuk om samen met je collega’s te beantwoorden.

 

 

Waar ga jij vandaag mee aan de slag?

Het belang van goede interactie

Onze manier van communiceren met kinderen maakt het verschil! De kwaliteit van de interactie tussen pedagogisch professionals en kinderen bepaalt voor een groot deel de pedagogische kwaliteit op de groep. 

 

Zij hebben met hun interactievaardigheden grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang. Daarom kan er niet genoeg aandacht voor zijn!

“Goede interactie is interactie die op een kindvolgende manier bijdraagt aan het bereiken van de vier opvoedingsdoelen.”

Uit: Interactievaardigheden. 

Een kindvolgende benadering van Anneke Strik en Jacqueline Schoemaker

Vraag van het moment

Die onrustige overgangsmomenten. Wat doe jij om ze soepel te laten verlopen? 

Kinderen hebben vaak extra emotionele ondersteuning nodig bij overgangssituaties. Zo kan de binnenkomst op de groep voor sommige kinderen overweldigend zijn. Een druk moment waarbij je  als pedagogisch professional je aandacht moet verdelen tussen ouder, kind en de andere kinderen op je groep. Kinderen moeten echt even landen en hebben jou hierbij nodig. 

Overgangsmomenten en zelfsturing

Of je nu van het tafelmoment naar vrij spelen gaat, vanuit de kring de jassen aan gaat trekken of na een activiteit alles weer gaat opruimen. Tijdens overgangsmomenten bestaat het gevaar dat kinderen zich vervelen of niet goed weten wat ze moeten doen en stuurloos worden. Er kan dan veel onrust ontstaan.

 

Overgangsmomenten vragen veel zelfsturing van kinderen. En dat is lastig voor peuters en kleuters, want zelfsturing is bij peuters en kleuters nog volop in ontwikkeling. 

Zoom samen met je collega eens in op deze overgangsmomenten. Hoe verlopen die bij jullie op de groep? Hoe ondersteun jij kinderen tijdens deze overgangsmomenten? Bespreek samen wat je hebt gezien, waar je tevreden over bent en wat je wilt verbeteren.

Welke interactievaardigheid staat hier centraal?

Even opfrissen

1. Sensitieve responsiviteit

Pik je de signalen op van kinderen en reageer je op een goede manier? Ben jij een veilige haven voor het kind? Door goed naar kinderen te kijken en te luisteren zie je of ze zich veilig, prettig en ontspannen voelen op de groep. Emotionele en fysieke veiligheid zijn voorwaarden voor ontwikkeling.

2. Respect voor autonomie

Geef jij genoeg ruimte aan kinderen? Stimuleer jij actief dat kinderen zelf iets (mogen) doen of kiezen? En dat op hun eigen manier? Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen als zij ervaren dat ze zelf iets kunnen. Kijk waar de behoeftes van kinderen liggen en probeer ze zoveel als mogelijk te volgen in tempo en interesses.

3. Structureren en leidinggeven

Kun jij op een goede manier duidelijk maken wat er van de kinderen verwacht wordt? En hoe zorg jij ervoor dat kinderen zich daar ook aan kunnen houden? Rituelen en routines dragen bij aan voorspelbaarheid. Het helpt kinderen grip te krijgen op hun omgeving. Hoe geef jij positief leiding aan je groep?

Interactievaardigheden op de groep

4. Praten en uitleggen

Taal is enorm belangrijk bij alle interactievaardigheden. De mate waarin je dat doet, maar ook HOE je dat doet. Aankondigen, benoemen en ook het contact weer afsluiten. Praten met kinderen is altijd tweerichtingsverkeer, ongeacht de leeftijd. Praat daarom altijd MET het kind in plaats van tegen het kind. Goed luisteren hoort hier ook bij.

5. Stimuleren van ontwikkeling

Kansen grijpen en kansen creëren. Wat doe jij om de ontwikkeling te stimuleren? Is de ontwikkelingsstimulering kindvolgend en gericht op de brede ontwikkeling? Heb je daarbij oog voor het individuele kind, maar ook voor de hele groep? Kennis van de ontwikkelingsgebieden is hierbij essentieel.

6. Begeleiden van onderlinge interacties

De groep als een soort minisamenleving waarin kinderen op sociaal gebied kunnen oefenen. Hoe stimuleer jij de relaties tussen de kinderen in de groep? Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen uitdagingen. Wat doe jij om er een positieve groep van te maken. Hoe geef jij leiding aan het groepsproces?

“In welke interactievaardigheid blink jij uit en welke kun je nog verbeteren?”
Wissel uit met je collega aan welke interactievaardigheid jij meer aandacht wilt geven de komende periode. Bespreek samen hoe je dit wilt inzetten op je groep. Wat wil je gaan doen en wat is daarvoor nodig? Kun je elkaar hierbij helpen? Ook een mooie vraag voor een teamoverleg!
Interactievaardigheden

Wist je dat?

Informatie die zowel via woorden als beelden wordt gepresenteerd, wordt gemakkelijker opgeslagen dan wanneer alleen maar woorden worden gebruikt.

 

Op de mok staat daarom bij elke interactievaardigheid naast de tekst ook een passende afbeelding. Deze verbinding maakt dat het makkelijker wordt om iets te onthouden. 

 

De mok als tool om de interactievaardigheden onder de aandacht te houden.

“Alles wat je aandacht geeft groeit”

Inspiratie

Binnen de interactievaardigheden zijn veel thema’s waar je over kunt leren. 

 

Hieronder een selectie ter inspiratie voor bijvoorbeeld een persoonlijk doel, een teamdoel, een themabijeenkomst, een cursus, een studiedag, een teamoverleg, een verdieping, een blog, een spel, een coachingsvraag, een organisatiedoel enzovoort. 

 

“Over interactievaardigheden raak je nooit uitgeleerd.”

Ter inspiratie een lange lijst met mooie onderwerpen binnen de interactievaardigheden.

 

1. Sensitieve responsiviteit

 • Een band opbouwen met kinderen
 • Oog hebben voor signalen
 • Contact maken
 • Overgangssituaties begeleiden
 • Omgaan met emoties (ook die van jezelf)
 • Zelfvertrouwen
 • Hoe geef je complimenten
 • Wennen
 • Huilen
 • Stress bij baby’s
 • Temperamentvol gedrag
 • Stille kinderen
 • … welke onderwerpen weet je nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

2. Respect voor autonomie

 • Kindvolgend werken
 • Zelfredzaamheid
 • Ontdekken
 • Keuzes geven
 • Risicovol spel
 • Ingaan op initiatieven van kinderen
 • Vertrouwen in kinderen hebben
 • Mogen helpen. Klusjes doen
 • Kinderparticipatie
 • De participatieladder van R. Hart
 • Ruimte voor vrij spel
 • Visie van Emmi Pikler
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

3. Structureren en leidinggeven

 • Wat is structuur bieden
 • Wat is leidinggeven
 • Jijzelf als pedagogisch professional. Welke behoefte heb jij zelf aan structuur?
 • Dagprogramma
 • Groepsorganisatie
 • Flexibiliteit
 • Taakverdeling
 • Voorspelbaarheid
 • Routines en rituelen
 • Indeling ruimte en overzicht materialen
 • Regels en afspraken op de groep
 • Voorbeeldgedrag pedagogisch professional
 • Thomas Gordon, visie op positieve communicatie
 • Omgaan met ongewenst gedrag
 • Stimuleren van gewenst gedrag
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

4. Praten en uitleggen

 • Taalontwikkeling
 • Non-verbale aspecten in communicatie
 • Gesprekken met kinderen
 • Benoemen
 • Ruimte geven aan kinderen voor het vertellen van hun ervaringen
 • Speelpraten, Doenpraten , Denkpraten,
 • Steunpraten
 • Actief luisteren
 • Goede vragen stellen
 • Voorlezen, rijmpjes, versjes en liedjes
 • Woordenschatontwikkeling
 • Filosoferen met kinderen
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

5. Stimuleren van ontwikkeling

 • Brede ontwikkeling
 • De mijlpalen van de motorische ontwikkeling
 • Zintuiglijke ontwikkeling bij baby’s
 • Aansluiten bij het kind
 • Zone van naaste ontwikkeling – Vygotsky
 • Kijken en luisteren naar kinderen
 • Spelbetrokkenheid
 • Kansen creëren en kansen grijpen
 • de 3 V’s (Verkennen-Verbinden-Verrijken)
 • Talentontwikkeling
 • Hoe goed ken je de ontwikkelingsgebieden
 • Spelontwikkeling
 • Verschillen tussen jongens – meisjes
 • Open eind materialen
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

6. Begeleiden van onderlinge interacties

 • Positief leidinggeven groepsproces
 • Sociaal gedrag stimuleren
 • Samenspel tussen kinderen
 • Omgaan met conflicten
 • Vriendschappen
 • Diversiteit
 • Iedereen hoort erbij
 • Pedagogisch klimaat
 • Pesten
 • Sociale vaardigheden
 • Sociogram
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?
“Waar zou jij graag meer over leren?”

Hoe zorgen jullie voor borging?

Heel veel pedagogisch professionals hebben een training gehad over de 6 interactievaardigheden. Vol enthousiasme pas je het geleerde toe op je groep. Helaas, na een paar maanden merk je dat het alweer is weggezakt. De waan van de dag overheerst. Herkenbaar?

 

Om te zorgen dat je actief bezig blijft met het ontwikkelen van je interactievaardigheden is borging belangrijk. Hoe doe je dat?

 

Borging betekent dat succesvolle verbeteringen behouden blijven en gedeeld worden. Het wordt onderdeel van bestaande routines en het heeft daarmee een vaste plek binnen je dagprogramma. Borging betekent dat er blijvende aandacht is voor het onderwerp.

“Op welke manieren besteedt jouw organisatie of opleiding aandacht aan de 

6 interactievaardigheden?”

Download Poster Interactievaardigheden

Download hier de poster met de 6 interactievaardigheden uit Pedagogisch Scheuren 2023. Hang het op locatie, in de personeelskamer, de wc of op een andere plek waar medewerkers of studenten regelmatig komen.

Blijvende aandacht is belangrijk!

Welke aandacht krijgt borging in de kinderopvang?

Welke aandacht krijgt borging in de kinderopvang?

By Esther van der Leek on 27 september 2019 in Borging, Pedagogiek in de kinderopvang

Denk jij als kinderopvangondernemer aan borging vóórdat je een keuze maakt voor een training?

Dagelijks werken aan pedagogische kwaliteit. Dat klinkt mooi en als kinderopvangorganisatie wil je dat natuurlijk ook. Je organiseert trainingen voor medewerkers die passen bij jouw pedagogische visie. De training is interessant, de cursusleider heel inspirerend en je medewerkers zijn enthousiast. Ze leren allemaal nieuwe dingen en kunnen niet wachten om dit in de praktijk toe te passen. Gemotiveerd gaan ze ermee aan de slag.

En dan… Na 3 maanden blijkt er van al het geleerde toch maar weinig overgebleven, laat staan toegepast op de groep. De waan van de dag overheerst en het blijkt lastiger dan verwacht om het geleerde echt in de praktijk te brengen. Jammer, want je hebt als organisatie veel geïnvesteerd in de professionalisering.

Te pessimistisch? Ja misschien wel. Maar ik heb te vaak gezien dat pedagogisch medewerkers na een training super enthousiast zijn, maar dat dat gevoel al snel verdwenen is. Vlak na de training zitten ze boordevol plannen en ideeën, de eerste dagen/weken lukt het nog om er mee bezig te zijn, maar na verloop van tijd zie je er weinig meer van terug. Zonde.

Hoe dat komt? Daar heb ik wel een idee over.

BORGING

Voor mij een belangrijk woord wanneer het gaat om werken aan pedagogische kwaliteit.

Veel te vaak worden dingen opgestart en in gang gezet, zonder na te denken over het vervolg, de borging.

Een van de vragen die ik dan ook stel is: heb je al nagedacht over hoe jullie na de training het geleerde levend willen houden voor de pedagogisch medewerkers?

Dingen beklijven beter wanneer er structureel aandacht voor is. Wanneer het regelmatig terugkomt in de coaching, de teamoverleggen en intervisies. Dat wat geleerd is moet ook onderhouden worden. Onderhoud, zodat het de kans krijgt een vast onderdeel te worden van het pedagogisch handelen op de groep. Ook hier gaat de uitspraak “Alles wat je aandacht geeft groeit” op.

De intrede van de pedagogisch coaches in de kinderopvang biedt hier kansen. Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij de borging. Maar hoe regel je dat praktisch dan? Het implementeren van nieuwe kennis en vaardigheden is toch een ingewikkeld proces.

Aandacht voor het verbeteren van pedagogische kwaliteit is aandacht voor borging. Pas als de verandering onderdeel is van het dagelijkse werk, is de verandering geborgd.

Welke aandacht is er in jouw organisatie voor borging?