Ken jij alle interactie-vaardigheden? Vanaf nu wel!

Ken jij alle interactie-vaardigheden? Vanaf nu wel!

By Esther van der Leek on 19 mei 2023 in Borging, Kennis en vaardigheden, Pedagogiek in de kinderopvang, Pedagogisch coach

Leuk dat je er bent! Waarschijnlijk ben je hier omdat je de QR code op je mok hebt gescand. De 6 interactievaardigheden op een mok. Hoe verzin je het?

 

Nou, daar zit een gedachte achter. Een belangrijke slogan bij Pedagogisch Hart is: Pak je momentje!

 

Elke dag een kort pedagogisch momentje, elke dag even aandacht voor die belangrijke interactievaardigheden en elke dag even gedachten en ervaringen uitwisselen met je collega of studiegenoot.

 

Laagdrempelig

Ik ben altijd op zoek naar manieren die (toekomstige) pedagogisch professionals op een leuke en laagdrempelige manier laten leren. Zo wordt pedagogiek een onderdeel van je dagelijkse werk. En ook hier geldt: de kracht van herhaling!

 

Dus pak je momentje…

 

Natuurlijk even voor een korte pauze met een kopje koffie of thee, maar ook om stil te staan bij jouw prachtige en belangrijke vak. Hier vind je kennis en inspiratie over de 6 interactievaardigheden.

 

 

Interactief 

Scroll vooral even door naar de ‘Vraag van het moment’ Deze wisselt regelmatig zodat je nieuwe dingen blijft leren. Leuk om samen met je collega’s te beantwoorden.

 

 

Waar ga jij vandaag mee aan de slag?

Het belang van goede interactie

Onze manier van communiceren met kinderen maakt het verschil! De kwaliteit van de interactie tussen pedagogisch professionals en kinderen bepaalt voor een groot deel de pedagogische kwaliteit op de groep. 

 

Zij hebben met hun interactievaardigheden grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang. Daarom kan er niet genoeg aandacht voor zijn!

“Goede interactie is interactie die op een kindvolgende manier bijdraagt aan het bereiken van de vier opvoedingsdoelen.”

Uit: Interactievaardigheden. 

Een kindvolgende benadering van Anneke Strik en Jacqueline Schoemaker

Vraag van het moment

Die onrustige overgangsmomenten. Wat doe jij om ze soepel te laten verlopen? 

Kinderen hebben vaak extra emotionele ondersteuning nodig bij overgangssituaties. Zo kan de binnenkomst op de groep voor sommige kinderen overweldigend zijn. Een druk moment waarbij je  als pedagogisch professional je aandacht moet verdelen tussen ouder, kind en de andere kinderen op je groep. Kinderen moeten echt even landen en hebben jou hierbij nodig. 

Overgangsmomenten en zelfsturing

Of je nu van het tafelmoment naar vrij spelen gaat, vanuit de kring de jassen aan gaat trekken of na een activiteit alles weer gaat opruimen. Tijdens overgangsmomenten bestaat het gevaar dat kinderen zich vervelen of niet goed weten wat ze moeten doen en stuurloos worden. Er kan dan veel onrust ontstaan.

 

Overgangsmomenten vragen veel zelfsturing van kinderen. En dat is lastig voor peuters en kleuters, want zelfsturing is bij peuters en kleuters nog volop in ontwikkeling. 

Zoom samen met je collega eens in op deze overgangsmomenten. Hoe verlopen die bij jullie op de groep? Hoe ondersteun jij kinderen tijdens deze overgangsmomenten? Bespreek samen wat je hebt gezien, waar je tevreden over bent en wat je wilt verbeteren.

Welke interactievaardigheid staat hier centraal?

Even opfrissen

1. Sensitieve responsiviteit

Pik je de signalen op van kinderen en reageer je op een goede manier? Ben jij een veilige haven voor het kind? Door goed naar kinderen te kijken en te luisteren zie je of ze zich veilig, prettig en ontspannen voelen op de groep. Emotionele en fysieke veiligheid zijn voorwaarden voor ontwikkeling.

2. Respect voor autonomie

Geef jij genoeg ruimte aan kinderen? Stimuleer jij actief dat kinderen zelf iets (mogen) doen of kiezen? En dat op hun eigen manier? Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen als zij ervaren dat ze zelf iets kunnen. Kijk waar de behoeftes van kinderen liggen en probeer ze zoveel als mogelijk te volgen in tempo en interesses.

3. Structureren en leidinggeven

Kun jij op een goede manier duidelijk maken wat er van de kinderen verwacht wordt? En hoe zorg jij ervoor dat kinderen zich daar ook aan kunnen houden? Rituelen en routines dragen bij aan voorspelbaarheid. Het helpt kinderen grip te krijgen op hun omgeving. Hoe geef jij positief leiding aan je groep?

Interactievaardigheden op de groep

4. Praten en uitleggen

Taal is enorm belangrijk bij alle interactievaardigheden. De mate waarin je dat doet, maar ook HOE je dat doet. Aankondigen, benoemen en ook het contact weer afsluiten. Praten met kinderen is altijd tweerichtingsverkeer, ongeacht de leeftijd. Praat daarom altijd MET het kind in plaats van tegen het kind. Goed luisteren hoort hier ook bij.

5. Stimuleren van ontwikkeling

Kansen grijpen en kansen creëren. Wat doe jij om de ontwikkeling te stimuleren? Is de ontwikkelingsstimulering kindvolgend en gericht op de brede ontwikkeling? Heb je daarbij oog voor het individuele kind, maar ook voor de hele groep? Kennis van de ontwikkelingsgebieden is hierbij essentieel.

6. Begeleiden van onderlinge interacties

De groep als een soort minisamenleving waarin kinderen op sociaal gebied kunnen oefenen. Hoe stimuleer jij de relaties tussen de kinderen in de groep? Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen uitdagingen. Wat doe jij om er een positieve groep van te maken. Hoe geef jij leiding aan het groepsproces?

“In welke interactievaardigheid blink jij uit en welke kun je nog verbeteren?”
Wissel uit met je collega aan welke interactievaardigheid jij meer aandacht wilt geven de komende periode. Bespreek samen hoe je dit wilt inzetten op je groep. Wat wil je gaan doen en wat is daarvoor nodig? Kun je elkaar hierbij helpen? Ook een mooie vraag voor een teamoverleg!
Interactievaardigheden

Wist je dat?

Informatie die zowel via woorden als beelden wordt gepresenteerd, wordt gemakkelijker opgeslagen dan wanneer alleen maar woorden worden gebruikt.

 

Op de mok staat daarom bij elke interactievaardigheid naast de tekst ook een passende afbeelding. Deze verbinding maakt dat het makkelijker wordt om iets te onthouden. 

 

De mok als tool om de interactievaardigheden onder de aandacht te houden.

“Alles wat je aandacht geeft groeit”

Inspiratie

Binnen de interactievaardigheden zijn veel thema’s waar je over kunt leren. 

 

Hieronder een selectie ter inspiratie voor bijvoorbeeld een persoonlijk doel, een teamdoel, een themabijeenkomst, een cursus, een studiedag, een teamoverleg, een verdieping, een blog, een spel, een coachingsvraag, een organisatiedoel enzovoort. 

 

“Over interactievaardigheden raak je nooit uitgeleerd.”

Ter inspiratie een lange lijst met mooie onderwerpen binnen de interactievaardigheden.

 

1. Sensitieve responsiviteit

 • Een band opbouwen met kinderen
 • Oog hebben voor signalen
 • Contact maken
 • Overgangssituaties begeleiden
 • Omgaan met emoties (ook die van jezelf)
 • Zelfvertrouwen
 • Hoe geef je complimenten
 • Wennen
 • Huilen
 • Stress bij baby’s
 • Temperamentvol gedrag
 • Stille kinderen
 • … welke onderwerpen weet je nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

2. Respect voor autonomie

 • Kindvolgend werken
 • Zelfredzaamheid
 • Ontdekken
 • Keuzes geven
 • Risicovol spel
 • Ingaan op initiatieven van kinderen
 • Vertrouwen in kinderen hebben
 • Mogen helpen. Klusjes doen
 • Kinderparticipatie
 • De participatieladder van R. Hart
 • Ruimte voor vrij spel
 • Visie van Emmi Pikler
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

3. Structureren en leidinggeven

 • Wat is structuur bieden
 • Wat is leidinggeven
 • Jijzelf als pedagogisch professional. Welke behoefte heb jij zelf aan structuur?
 • Dagprogramma
 • Groepsorganisatie
 • Flexibiliteit
 • Taakverdeling
 • Voorspelbaarheid
 • Routines en rituelen
 • Indeling ruimte en overzicht materialen
 • Regels en afspraken op de groep
 • Voorbeeldgedrag pedagogisch professional
 • Thomas Gordon, visie op positieve communicatie
 • Omgaan met ongewenst gedrag
 • Stimuleren van gewenst gedrag
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

4. Praten en uitleggen

 • Taalontwikkeling
 • Non-verbale aspecten in communicatie
 • Gesprekken met kinderen
 • Benoemen
 • Ruimte geven aan kinderen voor het vertellen van hun ervaringen
 • Speelpraten, Doenpraten , Denkpraten,
 • Steunpraten
 • Actief luisteren
 • Goede vragen stellen
 • Voorlezen, rijmpjes, versjes en liedjes
 • Woordenschatontwikkeling
 • Filosoferen met kinderen
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

5. Stimuleren van ontwikkeling

 • Brede ontwikkeling
 • De mijlpalen van de motorische ontwikkeling
 • Zintuiglijke ontwikkeling bij baby’s
 • Aansluiten bij het kind
 • Zone van naaste ontwikkeling – Vygotsky
 • Kijken en luisteren naar kinderen
 • Spelbetrokkenheid
 • Kansen creëren en kansen grijpen
 • de 3 V’s (Verkennen-Verbinden-Verrijken)
 • Talentontwikkeling
 • Hoe goed ken je de ontwikkelingsgebieden
 • Spelontwikkeling
 • Verschillen tussen jongens – meisjes
 • Open eind materialen
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?

6. Begeleiden van onderlinge interacties

 • Positief leidinggeven groepsproces
 • Sociaal gedrag stimuleren
 • Samenspel tussen kinderen
 • Omgaan met conflicten
 • Vriendschappen
 • Diversiteit
 • Iedereen hoort erbij
 • Pedagogisch klimaat
 • Pesten
 • Sociale vaardigheden
 • Sociogram
 • … welke onderwerpen zijn er nog meer die passen bij deze interactievaardigheid?
“Waar zou jij graag meer over leren?”

Hoe zorgen jullie voor borging?

Heel veel pedagogisch professionals hebben een training gehad over de 6 interactievaardigheden. Vol enthousiasme pas je het geleerde toe op je groep. Helaas, na een paar maanden merk je dat het alweer is weggezakt. De waan van de dag overheerst. Herkenbaar?

 

Om te zorgen dat je actief bezig blijft met het ontwikkelen van je interactievaardigheden is borging belangrijk. Hoe doe je dat?

 

Borging betekent dat succesvolle verbeteringen behouden blijven en gedeeld worden. Het wordt onderdeel van bestaande routines en het heeft daarmee een vaste plek binnen je dagprogramma. Borging betekent dat er blijvende aandacht is voor het onderwerp.

“Op welke manieren besteedt jouw organisatie of opleiding aandacht aan de 

6 interactievaardigheden?”

Download Poster Interactievaardigheden

Download hier de poster met de 6 interactievaardigheden uit Pedagogisch Scheuren 2023. Hang het op locatie, in de personeelskamer, de wc of op een andere plek waar medewerkers of studenten regelmatig komen.

Blijvende aandacht is belangrijk!

Landingspagina Pedagogisch Scheuren 2023

By Esther van der Leek on 22 juli 2022 in Pedagogiek in de kinderopvang

Elke dag een pedagogisch momentje

Pedagogisch Scheuren helpt professionals om tijdens de drukke dagen op de kinderopvang dagelijks bezig te zijn met professionalisering. Laagdrempelig, leuk en direct beschikbaar op de groep of locatie.

Hoewel je niet meer op datum kunt scheuren blijft de inhoud een waardevolle bron van kennis & inspiratie

Pedagogisch Scheuren

320 blaadjes in 8 categorieën

Speciale dag

Bijzondere dagen in het jaar die een link hebben met ons werk in de kinderopvang. Dagen om echt even bij stil te staan.

In de praktijk

Je eigen groep als leeromgeving. Kijken en luisteren, een opdracht of een activiteit. Waar ga jij vandaag samen met je collega mee aan de slag?

Samen bespreken

Nadenken en praten over situaties uit de praktijk. Verschillende dilemma’s, stellingen en vragen komen voorbij. Leren van en met elkaar!

Interactievaardigheden

De basis voor pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Welke interactievaardigheden zijn er, hoe herken je ze en hoe pas je ze toe in de praktijk?

In beeld

Sprekende tekeningen zorgen ervoor dat de inhoud van een boodschap beter blijft hangen. Beeld en woord versterken elkaar.

Wist je dat?

Alles begint bij kennis. Houd dit up-to-date met informatie en wetenswaardigheden over jouw vakgebied.

Mooie woorden

Woorden met impact. Ze laten je nadenken, even stilstaan, glimlachen en kunnen confronterend zijn, maar ook ontroeren.

In de media

Lees-, kijk- en luistertips voor kennis en inspiratie. Zo blijf je groeien in je werk als pedagogisch professional.

Wat professionals zeggen

5/5
Ik draai al heel wat jaartjes mee in de kinderopvang en zie om mij heen zoveel collega’s met competenties, maar het wordt zo weinig gedeeld met elkaar. Leren met, maar vooral van elkaar is zo waardevol in de kinderopvang. Deze kalender nodigt uit tot het uitwisselen van kennis en ervaringen.
Diana Turkenburg
Pedagogisch specialist
5/5
Wat een leuke en inspirerende kalender. Alleen wordt het geen scheurkalender, ik wil alle ‘dagen’ gewoon bewaren! Ik start net als pedagogisch coach en ik kan deze kennis en inspiratie goed gebruiken!
Ingrid
Pedagogisch coach
5/5
Als pedagogisch coach ben ik altijd op zoek naar ideeën die het overdragen van pedagogische kennis vergemakkelijken. Op een leuke manier en het liefst op maat. Dit is exact de reden waarom ik zo enthousiast ben over de pedagogische scheurkalender. Ik gun alle kinderen pedagogisch medewerkers die dagelijks pedagogisch mogen scheuren.
Joyce van Dijke
Pedagogisch coach

Een gepersonaliseerde kalender voor jouw organisatie?

De originele kalender aangevuld met jullie eigen informatie over visie en beleid, verpakt in de huisstijl van de organisatie. Neem contact op om de mogelijkheden voor jullie organisatie te bespreken voor 2025.

Deze kindercentra gingen je al voor:
Pedagogisch Scheuren Kober
Ben jij die warme professional?

Ben jij die warme professional?

By Esther van der Leek on 30 december 2021 in Goed samenwerken, Pedagogiek in de kinderopvang, Persoonlijke ontwikkeling

Daar ga ik dan op mijn eerste schooldag. Vroeg in de ochtend om 8 uur op weg naar de Spaanse school in Antigua, Guatemala. Ik voel me net een klein meisje. Heb er erg veel zin in, maar het is ook spannend. ⁣

De route loopt dwars door het centrum van de stad en was volgens ons gastgezin makkelijk te vinden. Dat viel nog wat tegen, dus 20 minuten te laat komen we pas aan. ⁣

De lessen starten direct. Zowel mijn partner als ik krijgen een eigen leraar. Eens kijken of het oefenen met Duolingo al wat heeft opgeleverd. Pfff, ook dat valt best wel tegen. ⁣

Ik voel me net als een baby. Ik begrijp het niet en heb geen woorden om iets te vragen of te vertellen. Geen houvast hebben voelt best vervelend. Je wilt wel, maar het lukt niet. ⁣

Gelukkig heb ik een lieve en geduldige lerares. Zij stelt me op mijn gemak en helpt me als ik er niet uit kom. Ze moedigt mij aan en geeft me vertrouwen. Dat heb ik nu echt nodig! ⁣

Ook voor volwassenen is een veilige omgeving waar je je prettig voelt een belangrijke voorwaarde om te leren.

In mijn werk kom ik veel kinderen en ouders tegen die de Nederlandse taal niet spreken. Ik ervaar nu zelf hoe belangrijk het is dat je je kunt uitdrukken in taal. Ook het gevoel van frustratie en onmacht wanneer dit niet goed lukt. ⁣

Het belang van het leren van de taal is voor mij heel duidelijk. Het zorgt ervoor dat je mee kan doen, dat je kunt communiceren met anderen. Dat er verbinding is.

Dus… ga ik de volgende dagen gemotiveerd en met plezier naar school. ⁣

Ik begrijp het nog niet en heb nog niet alle woorden om iets te vragen of te vertellen. Naarmate ik meer en meer oefen krijg ik steeds meer houvast en zal het telkens een stukje beter gaan!⁣

Zie jij het verschil in mindset? ⁣

Met dank aan ‘mi maestra Lisbeth’ waar ik de komende drie weken elke dag mee aan de slag mag om Spaans te leren. ⁣

Ben jij die warme professional voor ouders en kinderen die de taal (nog) niet spreken? Ze hebben je hard nodig. Om de taal te leren, maar vooral ook om zich prettig en welkom te voelen. Want alleen als je je prettig voelt is er ruimte om te leren…

Ga eens wat vaker Singeren (met download)

Ga eens wat vaker Singeren (met download)

By Esther van der Leek on 20 april 2021 in Kennis en vaardigheden, Pedagogiek in de kinderopvang

Ik ben op een VVE peutergroep voor een kindobservatie en het is druk..

Druk

Wat is druk? Dat is natuurlijk subjectief! Ik kom op veel groepen en ben wel wat gewend, maar… dit vond ik ook echt druk. De professionals liepen gehaast rond door de ruimte. Zij waren vooral bezig met brandjes blussen. Overal gebeurde wel wat…
 
“En nu ga je even rustig zitten.” zei ik op rustige maar besliste toon. Het kostte haar moeite maar ze ging toch zitten. Ondertussen flitsten haar ogen door de groepsruimte, alles in de gaten houdend en paraat om direct weer van haar stoel af te schieten. De onrust was voelbaar.
 
Zie je het voor je? Ja? Ik ben benieuwd welk beeld jij ziet.
 
Je zou denken dat ik het tegen een kind had, maar nee… ik sprak de pm’er aan.
 
Ik hoor je denken: Zo, dat is best direct. En ja, dat klopt. Het klonk zelfs wel een beetje streng, maar ik vond het nodig om dit te doen. Wat volgde was een prachtig leermoment.

Zitten en kijken 

Kijk eens naar je groep. Wat zie je? En kijk eens naar jezelf. Hoe zit jij erin? Wat is je stressniveau?
 
We weten het allemaal, maar toch lukt het vaak niet. Hoe dat komt kon zij mij heel goed uitleggen. Wat een mooie zelfreflectie liet zij zien.
 
Deze pm’er heeft de overtuiging dat zij vooral input moet leveren, veel activiteiten aan moet bieden en actief met de kinderen bezig moet zijn. Als zij stilzit en ‘alleen maar’ kijkt heeft ze het gevoel dat ze niet echt aan het werk is.

Hoe rustiger de pedagogisch medewerker…

En hoe mooi… tijdens ons gesprek was de verandering al zichtbaar/ hoorbaar. Want ondanks dat wij (rustig) aan het praten waren in de hoek keerde de rust weer wat terug op de groep.
 
“Ik weet het ook wel, als ik zelf rustiger ben dan zijn de kinderen dat ook, maar ja, ik vind dat echt lastig als er van alles om mij heen gebeurt.”
 
Een actieve en behulpzame professional. Dat zijn kwaliteiten, maar tegelijkertijd ook valkuilen. Ze ziet veel en is overal direct bij om te helpen, op te lossen of te sturen. Daarmee houdt ze controle op de groep. Dat is in ieder geval wat ze wil, maar helaas, ze bereikt het tegenovergestelde.

Het kost haar echt moeite om wat meer op haar handen te zitten en achterover te leunen. En toch is dat nodig.

 
Herken je dat? Heb je een collega die dit lastig vindt of misschien is het voor jezelf ook een uitdaging? En wat doe je als pedagogische coach als je dit bij medewerkers ziet?
 
Uit Pedagogische Scheuren van 2020 daarom dit drieluik. Omdat het zo belangrijk is. Omdat we het allemaal wel weten, maar het toch niet altijd lukt in de praktijk. Daarom moeten we dit blijven herhalen.

Singeren in de kinderopvang

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: “Ga eens wat vaker Singeren…”

Lastige overgangsmomenten: Opruimen

Lastige overgangsmomenten: Opruimen

By Esther van der Leek on 8 maart 2021 in Pedagogiek in de kinderopvang, Tijd en energie

“En Esther,  weet je wat ik nu nog het meest irritant vind? Dat ik een hoek net heb opgeruimd en dat ze het achter mijn rug rustig weer uit de kast halen. Ik weet wel dat peuters nog niet alles zelf kunnen opruimen maar hier word ik wel moedeloos van.”

Ik ben op de peutergroep en bespreek mijn observatie met de pm’ ers. We zoomen in op het opruimmoment. Een van de lastigste overgangsmomenten op een volle groep peuters. En daar gaat de vraag van deze pm’ ers ook over:

“Het opruimen gaat eigenlijk altijd rommelig, hectisch en duurt lang. Sommige kinderen helpen mee maar de meesten niet, waardoor wij eigenlijk alles zelf doen. Ze moeten dit toch leren!”

Opruimen kun je leren

Ja, dat klopt. Een peutergroep is dan ook een ideale omgeving om peuters te leren opruimen. Dat betekent niet dat dit altijd even makkelijk gaat. Integendeel. Wil je van het opruimmoment een leermoment maken dan moet je een vaste structuur hanteren.

Voorspelbaarheid maakt dat kinderen beter weten wat waar ze aan toe zijn en wat ze moeten doen.

Vast ritueel weggezakt

Op deze groep was het vaste ritueel rondom het opruimen een beetje weggezakt. Dat zie ik vaker en meestal is daar ook een reden voor. Soms is er wisseling in personeel waardoor de groepsafspraken niet meer helder zijn. Soms spelen er andere dingen die de aandacht vragen. En vergeet niet de welbekende ‘Waan van de Dag’. Ik zag hier dat het spelmoment eigenlijk onmerkbaar overging in het opruimmoment. De pm’ er roept tijdens het opruimen dan wel meerdere keren dat ze gaan opruimen maar dit komt bij de kinderen niet aan. Het opruimmoment duurt inderdaad lang en verloopt erg rommelig. Ik voel mee met de pm’ ers die samen druk bezig zijn de groepsruimte op te ruimen én proberen te voorkomen dat de kinderen alles weer uit de kast trekken. Gelukkig kan dit ook anders.

De tips die ik aan deze professionals gaf deel ik ook graag met jou:

Voor het soepel verlopen van het opruimmoment is een vaste structuur nodig! Dit zorgt voor herkenbaarheid en maakt dat kinderen weten wat er van ze verwacht wordt.

Zo doe je dat:

 1. Kondig aan dat over 5 minuten de kinderen gaan stoppen en opruimen. Ze kunnen nog heel even spelen en afronden waar ze mee bezig zijn. Gebruik hier ook elke keer dezelfde zin of woorden voor.
 2. De tijd is om. Vraag aandacht door in je handen te klappen, een bel te laten horen of een liedje te zingen. Sommige groepen hebben ook een bepaalde houding afgesproken met de kinderen, zoals handen in de lucht, of armen over elkaar en kijken naar de pm’ er.
 3. Vertel wat de bedoeling is en wat van de kinderen verwacht wordt. Je kan met kinderen afspreken dat ze de hoek waar ze gespeeld hebben opruimen. En vooral dat ze elkaar moeten helpen. Door een taakje te geven aan kinderen bevorder je ook de autonomie en verantwoordelijkheid.
 4. Opruimen vraagt veel zelfsturing van kinderen. Stuur kinderen gericht aan. Zeg bijvoorbeeld: “wil jij de poppen in de bedjes leggen?” of “ik zie nog auto’s op de grond. Die mogen in de autobak” of “daar staat nog een bak klei. Waar mag de klei heen?”

Ga niet zelf opruimen!

Als je centraal zit of staat heb je meer overzicht en kun de kinderen aansturen en complimenten geven. Als het opruimen bijna klaar is, zeg tegen de kinderen om op de grond te kijken en in de hoek of ze alles hebben opgeruimd. Geef complimenten aan de kinderen die elkaar helpen.

Als je met een collega samen werkt dan kun je de taken verdelen. Een van jullie zit op een centrale plek en houdt overzicht en moedigt aan. De ander helpt mee met opruimen.

 1. Als alle kinderen in de kring zitten, evalueer je kort hoe het ging. Benoem wat goed ging, wat lastig was en hoe de kinderen het opgelost hebben. Zo leren alle kinderen hoe problemen op te lossen en kunnen alle kinderen trots zijn dat het gelukt is.

Tip: Verwacht niet dat dit na een week al goed loopt. Kinderen leren door herhaling en routines moet je daarom echt inoefenen.

Wanneer de routine echt onderdeel is van je groepsorganisatie zul je zien dat dit rust geeft. Zoals de pm’ er van de peutergroep die ik na een paar maanden weer sprak zo mooi aangaf::

“Het is voor iedereen nu duidelijk hoe het gaat bij ons op de groep.”

 

 

 

Pedagogisch Scheuren 2020 in de media

Pedagogisch Scheuren 2020 in de media

By Esther van der Leek on 27 september 2019 in In de media, Pedagogiek in de kinderopvang

Scheurkalender met tips voor verbeteren pedagogische kwaliteit

Een prikkelende vraag, een inspirerende quote, praktische tips , maar ook onderwerpen om met je collega’s te bespreken. Dát is Pedagogisch Scheuren, de scheurkalender voor de kinderopvang in 2020. De kalender is een laagdrempelige maar vooral leuke manier om dagelijks bezig te zijn met de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang.

 

Scheurkalender met tips voor verbeteren pedagogische kwaliteit

 

Welke aandacht krijgt borging in de kinderopvang?

Welke aandacht krijgt borging in de kinderopvang?

By Esther van der Leek on 27 september 2019 in Borging, Pedagogiek in de kinderopvang

Denk jij als kinderopvangondernemer aan borging vóórdat je een keuze maakt voor een training?

Dagelijks werken aan pedagogische kwaliteit. Dat klinkt mooi en als kinderopvangorganisatie wil je dat natuurlijk ook. Je organiseert trainingen voor medewerkers die passen bij jouw pedagogische visie. De training is interessant, de cursusleider heel inspirerend en je medewerkers zijn enthousiast. Ze leren allemaal nieuwe dingen en kunnen niet wachten om dit in de praktijk toe te passen. Gemotiveerd gaan ze ermee aan de slag.

En dan… Na 3 maanden blijkt er van al het geleerde toch maar weinig overgebleven, laat staan toegepast op de groep. De waan van de dag overheerst en het blijkt lastiger dan verwacht om het geleerde echt in de praktijk te brengen. Jammer, want je hebt als organisatie veel geïnvesteerd in de professionalisering.

Te pessimistisch? Ja misschien wel. Maar ik heb te vaak gezien dat pedagogisch medewerkers na een training super enthousiast zijn, maar dat dat gevoel al snel verdwenen is. Vlak na de training zitten ze boordevol plannen en ideeën, de eerste dagen/weken lukt het nog om er mee bezig te zijn, maar na verloop van tijd zie je er weinig meer van terug. Zonde.

Hoe dat komt? Daar heb ik wel een idee over.

BORGING

Voor mij een belangrijk woord wanneer het gaat om werken aan pedagogische kwaliteit.

Veel te vaak worden dingen opgestart en in gang gezet, zonder na te denken over het vervolg, de borging.

Een van de vragen die ik dan ook stel is: heb je al nagedacht over hoe jullie na de training het geleerde levend willen houden voor de pedagogisch medewerkers?

Dingen beklijven beter wanneer er structureel aandacht voor is. Wanneer het regelmatig terugkomt in de coaching, de teamoverleggen en intervisies. Dat wat geleerd is moet ook onderhouden worden. Onderhoud, zodat het de kans krijgt een vast onderdeel te worden van het pedagogisch handelen op de groep. Ook hier gaat de uitspraak “Alles wat je aandacht geeft groeit” op.

De intrede van de pedagogisch coaches in de kinderopvang biedt hier kansen. Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij de borging. Maar hoe regel je dat praktisch dan? Het implementeren van nieuwe kennis en vaardigheden is toch een ingewikkeld proces.

Aandacht voor het verbeteren van pedagogische kwaliteit is aandacht voor borging. Pas als de verandering onderdeel is van het dagelijkse werk, is de verandering geborgd.

Welke aandacht is er in jouw organisatie voor borging?

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaaa… ! Het is klaar… Hij is af…

Jaaa… ! Het is klaar… Hij is af…

By Esther van der Leek on 29 juli 2019 in Kennis en vaardigheden, Pedagogiek in de kinderopvang

De scheurkalender voor pedagogisch professionals in de kinderopvang is een feit en kan naar de drukker !

Mag ik zeggen dat het soms voelde als een hele bevalling? Misschien niet helemaal de juiste beschrijving, want het was vooral ook heel erg leuk om te doen. Maar toch… momenten waarop je vol vertrouwen bent en momenten van twijfel wisselden elkaar af.  Soms het gevoel van moeten doorgaan, terwijl je het liefst eigenlijk gewoon wilt stoppen. Maar dan de euforie als het eindelijk klaar is. Heerlijk!

Die momenten van twijfel hadden overigens niets te maken met het vullen van de kalender, integendeel. Inspiratie genoeg voor vijf kalenders. En ik wist heel goed wat ik er in wilde hebben. Het waren vooral de (rand)zaken zoals de deadlines, het zichtbaar worden op social media, het ontwikkelen van de website, het schrijven van teksten, verkoop enz. Allemaal nieuwe dingen die mij behoorlijk uit mijn comfortzone haalden, maar achteraf ook wel weer erg leuk waren om te doen. Geen groei zonder pijn, heb ik me laten vertellen. Bovendien houd ik wel van een uitdaging en bleken ook deze nieuwe dingen achteraf erg leuk om te doen. Ik moet zeggen dat ik hierbij veel heb gehad aan mijn mastermindgroepje, maar daarover later meer.

Check deze foto. Dit was afgelopen maand(en) zo’n beetje mijn vaste plek hier in huis. Voorover gebogen achter de laptop, hard bezig om Pedagogisch Scheuren te vullen met leuke en belangrijke informatie voor pedagogisch professionals. Voor man en kinderen was ik niet veel meer dan een meubelstuk. Dag in dag uit hetzelfde beeld. Zittend op een stoel, met de blik op het scherm en weinig tot geen contact mee te krijgen. Niet echt gezellig dus. Maar… focus had ik wel :-).

De kalender gaat naar de drukker en ik ben trots. Trots omdat ik het gewoon gedaan heb. Van idee naar product: mijn eigen scheurkalender voor de kinderopvang. Omdat ik geloof in deze laagdrempelige maar vooral leuke manier van kennisdeling. Omdat leren van elkaar door uitwisseling en gesprek een krachtig middel is voor het verhogen van de pedagogische kwaliteit. En wat ben ik blij met het eindresultaat. Het is een supermooie kalender geworden!

Nu tijd voor vakantie. De laptop kan dicht. Even genieten van het helemaal niks doen, heerlijk. Vanaf september worden de kalenders geleverd en ik kijk er naar uit om Pedagogisch Scheuren aan iedereen te laten zien. Ben je als organisatie geïnteresseerd of wil je alvast zeker zijn van je bestelling, kijk dan op mijn pagina of mail/bel me.

Fijne vakantie!

 

De 7 meest gestelde vragen over Pedagogisch Scheuren

De 7 meest gestelde vragen over Pedagogisch Scheuren

By Esther van der Leek on 24 juni 2019 in Kennis en vaardigheden, Pedagogiek in de kinderopvang, Persoonlijke ontwikkeling

Wat een leuke reacties krijg ik op Pedagogisch Scheuren!

“Een goed idee, zoiets was er nog niet.”

“Zo bereiken we echt al onze medewerkers.”

“Ik laat hiermee zien dat ik ontwikkeling van mijn medewerkers belangrijk vind.”

Onder de reacties ook vragen. De 7 meest gestelde vragen over de scheurkalender heb ik op een rijtje gezet:

1. Wie zit er achter de scheurkalender?

Mensen die mij kennen weten dat ik graag veel en verschillende dingen doe. Wat overal altijd in terugkomt is mijn passie voor ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in de dynamische kinderopvangbranche. Professionalisering is voor mij dé manier om te werken aan pedagogische kwaliteit. De professionals op de groep maken tenslotte het verschil! Ik heb een enorme drive om te zorgen dat waardevolle kennis gedeeld wordt en Pedagogisch Scheuren is daar een eerste stap in.

2. Is het jouw eigen visie? En past de inhoud wel bij onze organisatie?

Een goede vraag. Jullie kennen zowel mij als de inhoud van de scheurkalender nog niet. Pedagogisch Scheuren gaat niet uit van één bepaalde visie. Het is een verzameling van kennis, inspiratie en tips die ik waardevol vind om te delen. Gebaseerd op mijn eigen ervaringen binnen de kinderopvang, maar ook van inspirerende sprekers op congressen, uit scholing, uit onderzoeken, uit vakbladen enzovoort. Het Pedagogisch curriculum en het Pedagogisch kader zijn voor mij belangrijke bronnen. Door onderzoek weten we gelukkig steeds meer wat werkt voor jonge kinderen. .

3. Waarom eigenlijk een scheurkalender?

Daar waar het werken met kinderen gebeurt, daar moet de input komen, op de groep. Een scheurkalender is een prachtig middel daarvoor en spreekt iedereen aan. Kennis en inspiratie direct beschikbaar voor de professionals. Andere voordelen? Het kost medewerkers geen extra tijd, het zorgt voor uitwisseling met collega’s en door de QR-codes heb je toegang tot meer verdieping.

Het is dat waarvoor een scheurkalender is bedoeld: met relatief weinig investering op een leuke en laagdrempelige manier elke dag een coachingsmomentje. Ook een handig hulpmiddel bij de pedagogische coaching!

4. Kan ik een exemplaar inzien?

Je wilt graag weten wat je in huis haalt en dat is begrijpelijk. Helaas is het niet mogelijk om de scheurkalender nu al in te zien. In augustus start het drukproces en in september worden de kalenders geleverd.  Het is wel mogelijk om een voorproefje te ontvangen zodat je een indruk krijgt van de inhoud.

5. Is het ook geschikt als eindejaarsgeschenk?

Het is zeker een leuk cadeau om te krijgen in het kerstpakket! In de kalender gaat het naast professionele ontwikkeling ook over persoonlijke ontwikkeling. Als pedagogisch professional neem je jezelf mee. Het bepaalt hoe jij kijkt naar de dingen.  In het contact met kinderen, ouders en collega’s is het belangrijk je daar bewust van te zijn. Daarnaast werken medewerkers in de kinderopvang vaak parttime waardoor ze veel dingen zouden missen als de kalender alleen op de groep zou hangen.

Niet alleen leuk om te krijgen, maar ook om te geven! Als organisatie laat je zien dat je je leren en ontwikkeling belangrijk vindt. Een jaar lang elke dag, voor alle pedagogisch medewerkers, even aandacht voor de pedagogische kwaliteit. Daar kan geen training tegenop. En zeg nou zelf, dit is toch veel leuker dan een bon of een theepakket?

6. Waarom zou ik nu al bestellen?

Voor 5 juli bestellen levert een extra korting op. Daarnaast bepalen we in deze tijd de oplage. Deze oplage is gelimiteerd. Als je in het najaar nog scheurkalenders wilt afnemen is de kans aanwezig dat we niet meer aan je vraag kunnen voldoen.

7. Wat kost de scheurkalender?

We werken met staffelkortingen. Hoe meer hoe goedkoper. De prijs van de scheurkalender is vanaf 18 euro. Voor 5 juli is er een korting voor vroege beslissers. Uiteraard is het mogelijk om losse kalenders te bestellen, maar dan betaal je meer. Voor het overzicht van de kortingen kijk hier.

Ik ben nieuwsgierig of Pedagogisch Scheuren ook een mooie aanvulling is op het pedagogisch beleid van jouw organisatie.