Samen pedagogische kennis en inspiratie delen

In de kinderopvang zijn er veel ontwikkelingen en veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. Heel goed natuurlijk, maar het vraagt ook veel van organisaties en haar medewerkers. Hoe houd je in alle drukte focus op pedagogische kwaliteit?

Doel van Pedagogisch Hart

Op een laagdrempelige manier op een centrale plek pedagogische kennis toegankelijk maken voor alle pedagogisch professionals. Weten wat je doet, waarom je het doet, zodat je het juiste doet. Dat is zo belangrijk wanneer je met kinderen werkt. Leren met elkaar, maar vooral leren van elkaar hoort daarbij. Daar ga ik voor met mijn Pedagogisch Hart.

Eerste stap om kennis te delen

In lijn met mijn missie wil ik graag mijn verzamelde kennis en inspiratie delen. Pedagogisch Scheuren is de eerste stap hierin. Een interactieve scheurkalender waarmee je op een leuke en laagdrempelige manier dagelijks bezig bent met professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Waardevolle kennis en inspiratie zodat je nog meer kan groeien in je werk als pedagogisch professional in de kinderopvang.

Lees meer

"Met Pedagogisch Hart wil ik professionals die met en voor jonge kinderen werken inspireren en hun expertise vergroten."

Esther van der Leek

Pedagogisch professionals maken het verschil

In de praktijk zie ik veel enthousiaste en bevlogen pedagogisch medewerkers die zich elke dag weer inzetten om de kinderen een veilige en stimulerende omgeving te bieden. Zij maken het verschil voor de kinderen. Een kwaliteitsstap maken op dit vlak is erg belangrijk, omdat uit onderzoek blijkt dat investeren in het jonge kind loont en dat dit het meest effectief is door professionalisering van de medewerkers op de groep.

Drijvende kracht

Mijn naam is Esther van der Leek. Mensen die mij kennen weten dat ik graag veel en verschillende dingen doe. Wat overal altijd in terugkomt is mijn pedagogische hart. Mijn passie voor ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. Mijn pedagogisch hart klopt voor elke omgeving waarin jonge kinderen opgroeien, maar vooral voor de kinderopvang.

esther

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in de kinderopvangbranche;
leidinggeven aan teams, maken van pedagogisch beleid, geven van trainingen, coaching on the job, ontwikkelen van leermiddelen, lesgeven in pedagogiek op het mbo, videointeractiebegeleiding, werken met VVE, samenwerking met onderwijs en jeugdhulp. Alles rond hetzelfde thema: ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind.

Mijn missie

Mijn missie is een sterke pedagogische omgeving voor elk kind. Daar ga ik voor!

Op verschillende manieren ben ik daar in mijn dagelijks werk mee bezig.

Met gemeenten denk ik mee over beleid voor jonge kinderen en hun ouders. In de kinderopvang ondersteun ik pedagogisch professionals bij vragen over opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Door ook met ouders mee te kijken bij opvoedingsvragen is er een mooie verbinding tussen thuis, kinderopvang en jeugdhulp.